odliczenie dziecka

Artykuły dotyczące tematu odliczenie dziecka znajdujące się w naszej bazie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odliczenie dziecka. Znajdź informacje i wiadomości w naszej obszernej bazie artykułów.


 • Jak odliczyć ulgę na nie swoje dziecko
  Ulga na dziecko to jedna z największych sum, jakie możemy odliczyć od naszego podatku. Okazuje się, że możemy z niej skorzystać, nawet jeśli nie mamy własnych dzieci. Oto, jak zmniejszyć daninę dla fiskusa.
 • Rozliczanie renty i praktyk dziecka
  Podatniczka wychowuje samotnie małoletnią córkę, która pobiera rentę rodzinną po ojcu. Dodatkowo córka uzyskała przychód z praktyki w wysokości 1000 zł, co zostało wykazane w PIT-11. Matka chciałaby się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko i skorzystać z ulgi prorodzinnej. Czy powinna rozliczyć dochody dziecka w jednym zeznaniu PIT-36, czy też należy złożyć osobne formularze PIT-37?
 • Dorosłe i uczące się dziecko może sporo zarobić.
  Gdy dochody pełnoletniego dziecka przekroczą limit 3089 zł, rodzic straci prawo do odliczenia.
 • Do ulgi może mieć prawo każdy z opiekunów dziecka
  Do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej uprawnia sprawowanie określonej formy opieki na dzieckiem małoletnim. Niespełnienie warunków pozbawi ulgi
 • Kiedy dochody dziecka pozbawiają rodziców ulgi podatkowej ?
  Rodzic nie skorzysta z ulgi prorodzinnej, jeśli dochody pełnoletniego dziecka uczącego się przekroczyły w 2010 roku 3089 zł.
 • Twoje dziecko dorabia w wakacje? Sprawdź, czy jego dochody nie pozbawią cię ulgi
  Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej, zezwalając na wakacyjną pracę dzieci, powinni zwrócić uwagę na limit dochodów, jaki młodzież może osiągnąć.
 • Alimenty dla rodziców od dzieci? Pod pewnymi warunkami...
  Rodzice mogą żądać alimentów od swoich dzieci. Jest to możliwe w sytuacji gdy rodzice pozostają w niedostatku, a dzieci mają możliwości finansowe, aby im pomóc.
 • Czy prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje ulga podatkowa?
  Fiskus odmawia ulgi prorodzinnej rodzinnym domom dziecka. Argumentuje, że jest to instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie. Opiekunowie prawni powinni mieć możliwość dokonywania odliczeń od podatku.
 • Dla kogo ulga na dzieci? Również dla rodzinnych domów dziecka
  Opiekunom prawnym, sprawującym opiekę nad małoletnim dzieckiem w ramach rodzinnego domu dziecka, przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej, gdy dziecko stale zamieszkuje z opiekunem. Takie korzystne dla podatników stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „DGP”.
 • Rodzinny dom dziecka z ulgą
  Resort finansów zmieni niekorzystną interpretację w sprawie ulgi prorodzinnej dla rodzinnych domów dziecka.
 • Samotna matka.
  Rodzic, który płaci alimenty na dziecko, może odliczyć ulgę prorodzinną, gdy nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
 • Nie tylko wielka radość, ale też... odliczenie od podatku
  Podatnicy, którym dziecko urodzi się w październiku, listopadzie lub grudniu muszą pamiętać, że w rocznym zeznaniu odliczą ulgę prorodzinną odpowiednio za trzy, dwa lub jeden miesiąc.
 • Prorodzinna polityka państwa kuleje
  Nasze drogie dzieci są coraz droższe. Koszt wychowania tylko jednego to wartość mniej więcej dwóch limuzyn - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". I pokazuje, jak poityka prorodzinna utrudnia życie rodzicom.