pit 26

Artykuły dotyczące tematu pit 26 znajdujące się w naszej bazie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pit 26. Znajdź informacje i wiadomości w naszej obszernej bazie artykułów.


 • PIT lepiej złożyć z błędem, niż po terminie
  Już tylko do czwartku Polacy mają czas na rozliczenie się z podatku dochodowego za 2008 rok. "Lepiej wysłać PIT pusty lub z błędami, ale podpisany, niż wysłać go po 30 kwietnia" - podkreślają eksperci. Dlaczego? Bo za spóźnienie grozi grzywna w wysokości nawet 26 tysięcy złotych.
 • Jaki PIT od umów cywilnoprawnych?
  Dochody z umowy cywilnoprawnej, np. umowy – zlecenia czy umowy o dzieło, uzyskiwane przez osoby prywatne będą stanowiły dochody z działalności wykonywanej osobiście, do których zastosowanie mają zryczałtowane koszty. 
 • Pamiętaj o uwzględnieniu dochodów dziecka w rozliczeniu PIT
  Dochody dzieci, które nie ukończyły 18 lat, dolicza się do dochodów rodziców. Wyjątkiem są m.in. dochody dziecka z pracy. Doliczenia dochodów dokonuje się w zeznaniu PIT-36. Trzeba też wypełnić załącznik PIT/M.
 • Czy pracownik musi rozliczyć w PIT odkupiony od firmy samochód
  Preferencyjny zakup auta przez pracownika podlega PIT
 • Jak nie zapłacić PIT od alimentów?
  Alimenty na rzecz dzieci są zwolnione z podatku dochodowego bez względu na ich wysokość. W przypadku innych osób limitowanym zwolnieniem objęte są wyłącznie alimenty otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowe.
 • Młody pracownik powinien znać swoje prawa.
  Lato to dla wielu młodych osób dobra okazja do podjęcia pracy. Trzeba jednak pamiętać, że każdą zarobioną w wakacje kwotę należy wykazać przed urzędem skarbowym i opodatkować. Czasem zrobi to rodzic. Innym razem rozliczenia z fiskusem małoletni powinien dokonać samodzielnie.
 • Jakie świadczenia związane z rodzicielstwem są wolne od PIT
  Osoby wychowujące dzieci mogą skorzystać z wielu preferencji podatkowych. Wolne od podatku dochodowego są m.in. szeroko rozumiane zasiłki rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej
 • Jeśli samorząd nie ma możliwości zapewnienia uczniowi transportu do szkoły, rodzic ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej. Dla fiskusa nie ma znaczenia, czy zwrot za transport rodzice otrzymują na podstawie biletów, faktur, czy ryczałtu.
 • Alimenty płacone na rzecz dzieci są zwolnione z podatku dochodowego bez względu na kwotę świadczenia. Środki dla innych osób, które przyznał sąd, są zwolnione z PIT tylko w granicach limitu ustawowego.
 • Rozliczenie PIT wymaga skrupulatności.
  Rodzice mają obowiązek wykazać w swoim zeznaniu podatkowym dochody małoletnich dzieci – własnych i przysposobionych. Nie dotyczy to jednak m.in. dochodów uzyskiwanych w wyniku ich pracy.
 • Kiedy małżonkowie nie mogą rozliczyć sie razem?
  Mąż i żona mogą skorzystać z prawa do łącznego opodatkowania swoich dochodów. Ta preferencja uzależniona jest jednak od wielu czynników, w tym stażu małżeńskiego oraz źródeł przychodów.
 • Rozliczenie podatkowe
  Osoba, która wychowuje dziecko bez pomocy małżonka, może w rocznym zeznaniu określić podatek w podwójnej wysokości, obliczony od połowy dochodów. Pozwala to na spore oszczędności
 • Komputer
  Odliczając wydatki za korzystanie z dostępu do sieci, podatnicy po raz pierwszy nie muszą pamiętać o ich dokumentowaniu fakturami VAT. Limit odliczenia się nie zmienił i nadal wynosi 760 zł za cały rok
 • Kościół
  Kościół katolicki z rezerwą, inne ze sprzeciwem zareagowały na rządowy plan likwidacji Funduszu Kościelnego
 • Obliczanie podatków
  Podwyżką VAT do 30 procent straszy na stronie internetowej Platforma Obywatelska, w razie gdy nie wejdą w życie zmiany wydłużające okres aktywności zawodowej do 67 lat. Polacy mówią twarde "nie" takiemu obrotowi spraw. Nawet gdyby zniknął PIT.